12 Sep 2018

19º Reunión Anual General DCVMN

Del 29 de octubre al 1º de noviembre de 2018
Kunming, China.

Comité organizador:
Dr. Xiaozhong Peng
Jingsi Yang
Yanchun Che
Dr. Xingxiao Yin
Ms. Qiuyu Chen
Ying Li
Ms. Lingjiang Yang
Dr. Sonia Pagliusi
and members of the DCVMN Executive Committee

 

Attachments