12 Sep 2018

19º DCVMN Annual General Meeting

29 October 2018 to 31 October 2018
Kunming, China.

Organizing Committee:
Dr. Xiaozhong Peng
Jingsi Yang
Yanchun Che
Dr. Xingxiao Yin
Ms. Qiuyu Chen
Ying Li
Ms. Lingjiang Yang
Dr. Sonia Pagliusi
and members of the DCVMN Executive Committee

Attachments